Perbankan

BANK RAKYAT (BANKRAKYAT)

Deposit

Kaedah

Pemindahan ATM / Internet

Had Transaksi

Min 30 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

3 - 5 minit

Pengeluaran

Kaedah

Bayaran Bank tempatan

Had Transaksi

Min 50 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

5 - 10 minit

CIMB BANK (CIMB)

Deposit

Kaedah

Pemindahan ATM / Internet

Had Transaksi

Min 30 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

3 - 5 minit

Pengeluaran

Kaedah

Bayaran Bank tempatan

Had Transaksi

Min 50 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

5 - 10 minit

CITIBANK (CTB)

Deposit

Kaedah

Pemindahan ATM / Internet

Had Transaksi

Min 30 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

3 - 5 minit

Pengeluaran

Kaedah

Bayaran Bank tempatan

Had Transaksi

Min 50 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

5 - 10 minit

PUBLIC BANK (PBB)

Deposit

Kaedah

Pemindahan ATM / Internet

Had Transaksi

Min 30 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

3 - 5 minit

Pengeluaran

Kaedah

Bayaran Bank tempatan

Had Transaksi

Min 50 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

5 - 10 minit

AFFIN BANK (AFF)

Deposit

Kaedah

Pemindahan ATM / Internet

Had Transaksi

Min 30 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

3 - 5 minit

Pengeluaran

Kaedah

Bayaran Bank tempatan

Had Transaksi

Min 50 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

5 - 10 minit

HONG LEONG BANK (HLB)

Deposit

Kaedah

Pemindahan ATM / Internet

Had Transaksi

Min 30 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

3 - 5 minit

Pengeluaran

Kaedah

Bayaran Bank tempatan

Had Transaksi

Min 50 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

5 - 10 minit

MAYBANK (MBB)

Deposit

Kaedah

Pemindahan ATM / Internet

Had Transaksi

Min 30 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

3 - 5 minit

Pengeluaran

Kaedah

Bayaran Bank tempatan

Had Transaksi

Min 50 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

5 - 10 minit

HSBC BANK (HSBC)

Deposit

Kaedah

Pemindahan ATM / Internet

Had Transaksi

Min 30 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

3 - 5 minit

Pengeluaran

Kaedah

Bayaran Bank tempatan

Had Transaksi

Min 50 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

5 - 10 minit

STANDARD CHARTERED BANK (SCB)

Deposit

Kaedah

Pemindahan ATM / Internet

Had Transaksi

Min 30 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

3 - 5 minit

Pengeluaran

Kaedah

Bayaran Bank tempatan

Had Transaksi

Min 50 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

5 - 10 minit

UOB BANK (UOB)

Deposit

Kaedah

Pemindahan ATM / Internet

Had Transaksi

Min 30 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

3 - 5 minit

Pengeluaran

Kaedah

Bayaran Bank tempatan

Had Transaksi

Min 50 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

5 - 10 minit

BSN BANK (BSN)

Deposit

Kaedah

Pemindahan ATM / Internet

Had Transaksi

Min 30 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

3 - 5 minit

Pengeluaran

Kaedah

Bayaran Bank tempatan

Had Transaksi

Min 50 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

5 - 10 minit

AMBANK (AMBANK)

Deposit

Kaedah

Pemindahan ATM / Internet

Had Transaksi

Min 30 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

3 - 5 minit

Pengeluaran

Kaedah

Bayaran Bank tempatan

Had Transaksi

Min 50 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

5 - 10 minit

OCBC BANK (OCBC)

Deposit

Kaedah

Pemindahan ATM / Internet

Had Transaksi

Min 30 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

3 - 5 minit

Pengeluaran

Kaedah

Bayaran Bank tempatan

Had Transaksi

Min 50 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

5 - 10 minit

RHB BANK (RHB)

Deposit

Kaedah

Pemindahan ATM / Internet

Had Transaksi

Min 30 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

3 - 5 minit

Pengeluaran

Kaedah

Bayaran Bank tempatan

Had Transaksi

Min 50 / Max 50,000

Masa Pemprosesan

5 - 10 minit

Spin Percuma Ganjaran Rakan VIP